Kia Wairua Māori Kia Tangata Māori Kia Reo Māori Ana te Hā!

Te Tai Nuku

Te Tai Rangi

Te Tai o Koro nui

Koro roa

Koro te Ariki

Ano ko Kiwa, Ko Raukawa, ko Taitapu, ko Aorere

Ka tau ko 'Katū waka, 'Katū taonga, 'Katū tāngata

Tuia i runga, tuia i raro, tuia i roto, tuia i waho

Mā te hone matangi te mata kohika e kawe

Kia tuia te matangi ki runga, ki raro

ki roto, ki waho

Ae rā ko Tuia te Matangi hei puke mārama

ki te whei ao, ki te ao mārama

Tihei Māuri ora!

KIA TŪTURU ANŌ TE REO MĀORI KI TE TAU IHU O TE WAKA A MĀUI